Tłumacz idealny, czyli jaki?

Charakterystyka dobrego tłumacza

Redakcja Minimanii

Na początku dwudziestego pierwszego wieku zlecenie przekładu nie powinno być postrzegane jako czynność skomplikowana, nie brakuje bowiem zarówno biur tłumaczeń, jak i osób, które świadczą indywidualne usługi w tym zakresie. Choć jednak rynek może imponować trzeba pamiętać, że nie każdy przekład zachwyca.

Trudno zatem uciec od pytania o to, jakimi cechami powinien charakteryzować się dobry tłumacz języka angielskiego i jakie jego walory mogą być gwarancją dobrego przekładu. Okazuje się, że niektóre z nich wcale nie mają wiele wspólnego z językiem obcym, jakim się posługuje.

Na pierwszy plan wysuwa się oczywiście wysoki poziom umiejętności językowych, warto przy tym podkreślić, że nacisk kładzie się nie tylko na biegłe posługiwanie się językiem obcym. Owszem, ma ono elementarne znaczenie, ważne jest jednak również to, jakie są kompetencje autora przekładu w odniesieniu do jego języka ojczystego. Dobry tłumacz musi posługiwać się poprawną polszczyzną i znać obowiązujące w niej zasady, nie pozostaje to bowiem bez wpływu na jakość wykonanej przez niego pracy. Nikomu nie zależy przecież na otrzymaniu tłumaczenia, dla którego charakterystyczne są błędy ortograficzne, stylistyczne i gramatyczne.

cechy dobrego tłumacza

Nie mniej istotna jest umiejętność, którą często określa się mianem „lekkiego pióra”, przyjmuje się bowiem, że łatwość i swoboda formułowania myśli przydaje się nawet wówczas, gdy mamy do czynienia z tłumaczeniami o charakterze technicznej.

Ostatnią, choć przecież wcale nie mniej ważną cechą dobrego tłumacza są określone predyspozycje psychiczne. Praca nad przekładami często odbywa się pod presja czasu i w warunkach, które generują stres, a osoba, która się jej podejmuje musi dbać o niezmiennie wysoką jakość przekładu.

Zobacz