Warsztat tłumacza

Charakterystyka programów komputerowych ułatwiających tłumaczenie

Redakcja Minimanii

Gdy mamy do czynienia z tekstami specjalistycznymi szybko orientujemy się, że jedną z ich cech są powtarzające się wielokrotnie fragmenty. Niekiedy są to pojedyncze słowa, często mamy jednak również do czynienia z wyrażeniami, a nawet z całymi zdaniami. Kiedy mamy do czynienia z takim powtórzeniem, naturalnym sposobem działania jest powrót do wcześniejszego tłumaczenia i umieszczenie go w nowym miejscu z uwzględnieniem ewentualnych modyfikacji.

Działanie takie może być wykonywane ręcznie, znacznie lepszym rozwiązaniem jest jednak zoptymalizowanie takiego procesu. Nie jest to wcale trudne, zawsze można bowiem skorzystać z programów wspomagających tłumaczenie funkcjonujących w języku branżowym jako CAT-y. Narzędzia te nie tylko rejestrują tekst wpisywany przez tłumacza, ale również wiążą go z tekstem źródłowym.

Dzięki temu mamy do czynienia z bazą danych, która zawiera pary tak zwanych jednostek tłumaczeniowych nie w jednym, ale w dwóch językach. Jeśli w tekście znajdzie się więc zdanie, które już raz było przetłumaczone, program wstawi przekład automatycznie zmniejszając nakład pracy tłumacza. Oczywiście, dostępnych jest wiele programów tego typu, choć w przypadku wszystkich można powiedzieć, że działają mniej więcej zgodnie z tym samym schematem.

program do tłumaczenia

Mogą jednak różnić się nie tylko szczegółami, ale również funkcjami, jakie oferują. Niektóre są nakładkami na edytor Word, inne są jednak wyposażone również w samodzielne edytory. Ich forma nie ma zresztą większego wpływu na jakość tłumaczenia. Same programy nie zastąpią doświadczonego autora przekładu, a osoby odpowiedzialne za ich wykorzystanie dopasowują je zazwyczaj do indywidualnych preferencji.

Zobacz