Warsztat tłumacza

Tłumaczenia pisemne, ustne - różnice

Redakcja Minimanii

Obecnie zlecenie tłumaczeń jest dość popularną sprawą, bowiem po otwarciu granic pojawiło się ogromne zapotrzebowanie na przekłady o charakterze biznesowym, gdzie materiałem źródłowym są dokumenty - a więc wypowiedzi pisemne. Niemniej jednak tłumaczenia mogą odbywać się za pośrednictwem radia, telefonu, telewizji lub po prostu twarzą w twarz, te z kolei są tłumaczeniami ustnymi.

Wiele jednak osób nie dostrzega tego, że poszczególne tłumaczenia różnią się od siebie pod wieloma względami. Oczywiście każde z nich wymaga od tłumacza zaawansowanych kwalifikacji. Warto zaznaczyć, że język cały czas zmienia się, podlega deformacji, wszelkiego rodzaju uproszczeniom. Dlatego tłumacz ustny, musi tak zinterpretować wypowiedź by była ona zrozumiała dla grupy docelowej, nie mniej istotne jest również modelowanie głosu, jego ton oraz akcent i intonacja. Tłumacz pisemny zaś, nie musi zbytnio ingerować w te kwestie.

Kolejna różnica tkwi zarówno w płynności oraz kierunku tłumaczenia. Innymi słowy, tłumacz ustny musi posiadać odpowiednie kwalifikacji, a ponadto musi reagować na każdy gest, słowo źródłowe. Tłumacz ustny zaś, ma za zadanie jedynie zrozumienie kultury języka oraz kraju w którym on funkcjonuje, co w efekcie owocuje niezwykle dokładnym i skrupulatnym przekładem językowym. Stopień dokładności, to kolejny element różniący tłumaczenie ustne i pisemne. Ze względu na panujące warunki tłumaczeń ustnych, które są często bardzo trudne dokładność tłumaczenia schodzi na boczny tor.

tłumaczenie tekst źródłowy

Inaczej sprawa wygląda gdy mamy do czynienia z pisemnym tekstem źródłowym, gdzie bardzo ważne jest tłumaczenie każdego słowa, odnalezienie go w danym kontekście. Bardzo często zdarza się, że tłumacze pisemni, jeśli nie posiadają wystarczającej wiedzy, sięgają po pomoc specjalisty, by tekst był doskonały również od strony merytorycznej.

Czas wykonania zlecenia tłumaczenia ustnego jest ograniczony, zwykle przekład odbywa się na bieżąco, dzieje się to jednak na niekorzyść dokładności. Inaczej sprawa wygląda w przypadku przekładu pisemnego, gdzie tłumacz ma dłuższy, ale ściśle określony czas na tłumaczenie dokumentu. Jednak tego typu przekłady są niezwykle szczegółowe oraz precyzyjnie dopracowane, ponieważ wykonawca ma do dyspozycji pomoce w formie słowników, książek czy podręczników.

Zobacz